İletişim

Yeşiltepe Mah. Yavuzselim BulvarI Keskin Apt. B Blok K:2 Ortahisar Trabzon

0462 230 00 21

0546 546 40 61

mobiad.mobiad@gmail.com

info@mobiad.org.tr

İletişim Formu